ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
TSU2T INNOVATION FAIR
นวัตกรรมชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

เลือกประเภทสำหรับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน
**เงื่อนไขของผู้เข้าร่วมงาน ผู้เข้าร่วมงาน ทุกท่านจะต้องมีหลักฐาน การฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม และ มีผลการตรวจ ATK ช่วงก่อนเข้าพื้นที่งาน 3 วัน
            คู่มือวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  คลิกที่นี่ !
            ตัวอย่างการ upload ไฟล์ผลการตรวจ ATK และการฉีดวัคซีน คลิกที่นี่ !