พิธีเปิดกิจกรรม TSU2T ก้าวต่อไป “สู้ภัยโควิด-19”

25 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม TSU2T ก้าวต่อไป “สู้ภัยโควิด-19” ระหว่างวันที่ 23-28 พฤษภาคม 2564 และการปล่อยขบวนรถ Mobile Unit 🎉🎉 ณ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


#U2T #TSU2T #TSU2T_ก้าวต่อไป_สู้ภัยโควิด19
#สสช #สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน #มหาวิทยาลัยทักษิณ