กำหนดการแข่งขัน  HACKATHON  

ระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง)
————————————————————————————————————–
12 กรกฎาคม 2021

   09:00 -12:00

ประกาศผลการแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง)

11 กรกฎาคม 2021

   13:00 -19:00

กิจกรรมการแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง)

   08:00 -12:00

กิจกรรมการแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง)

10 กรกฎาคม 2021

   13:00 -16:00

กิจกรรม Online Coaching

   08 :00 -12:00

ถ่ายทอดสดกิจกรรมแฮกกาตอน (U2T HACKATHON 2021 )แระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง)