ประกาศผลการแข่งขันแฮกกาตอน   (U2T  HACKATHON)  

ระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง)
————————————————————————————————————–

ประกาศผลทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน HACKATHON  

ทีม  PALM  PACKAGING
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ทีม  แม่ลาน FRESHMART
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทีม  SAYO BANA
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทีม  กระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าว
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ทีม  ไข่มุกจากแป้งสาคู
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประกาศผลทีมที่เข้ารอบการแข่งขัน HACKATHON  40 ทีม