ขอแสดงความยินดีกับทีม Plam Packaging  

สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน U2T National Hackathon 2021 

ประกาศผลทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน HACKATHON

ระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง)

ทีม  PALM  PACKAGING
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ทีม  แม่ลาน FRESHMART
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทีม  SAYO BANA
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทีม  กระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าว
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ทีม  ไข่มุกจากแป้งสาคู
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วีดิโอ LIVE สดการแข่งขัน  HACKATHON

ระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง)