ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการค้นหาโจทย์และแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชน

23 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00-12.00 และ 13.00-16.00 ขอเชิญนวัตกร มหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการค้นหาโจทย์และแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชนภายใต้กิจกรรม U2T Hackathon 2021 ในหัวข้อการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้สวนเสียชุมชน
โดยสามารถรับชมผ่าน Live สด ได้ที่ https://www.facebook.com/MHESIThailand/