พิธีปิดและการประกาศผลการแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง)

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดี กับทีมชนะเลิศการแข่งขัน กิจกรรมแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 5 ทีม  ดังนี้
1. ทีม palm packaging จากมหาวิทยาลัยทักษิณ
2. ทีม กระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าว จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
3. ทีม ไข่มุกจากแป้งสาคู ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
4. ทีม แม่ลาน FRESHMART จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5. ทีม Sayo Bana จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์