นวัตกรมหาวิทยาลัยทักษิณ ก้าวต่อไป สู้ภัย…โควิด

“นวัตกรมหาวิทยาลัยทักษิณ ก้าวต่อไป สู้ภัย…โควิด”

ขอส่งมอบความห่วงใย ร่วมป้องกันภัยโควิด-19

ผ่านกิจกรรม “TSU2T Covid Week” พร้อมกัน 65 ตำบล ระหวางวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2564 แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

#มหาวิทยาลัยทักษิณ
#U2T #TSU2T #สสช
https://www.facebook.com/TSU2Thumbol/videos/528314935247042/?t=13