รับสมัครแข่งขันแฮกกะธอน U2T Hackathon 2021

ขอเชิญน้อง ๆ ในโครงการ U2Tที่มีพื้นที่ดำเนินการอยู่ในภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมการแข่งขัน “U2T Hackathon 2021” ระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง)ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)👫 โดยรวมทีมเหล่านักพัฒนานวัตกรรม 5-7 คน หรือหาแนวร่วมจากคนในชุมชน เพื่อค้นพบแนวคิด หรือแนวทางการแก้ปัญหาให้กับชุมชนของตนเอง
  • เปิดรับสมัคร 1-20 มิ.ย. 64
  • วันที่ 1 ก.ค. 64 ประกาศผล 40 ทีม
  • วันที่ 10-12 ก.ค. 64 เข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
    - คัดเลือก 5 ทีมสุดท้ายไปแข่งระดับประเทศ
    - รับทุนพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม 50,000 บาท
📌 สนใจสมัครได้ที่ https://bit.ly/3bXRUUn พร้อมดาวน์โหลดกติกาการแข่งขันที่ https://bit.ly/3yJUcAt

-------------------------------------------------

https://web.facebook.com/TSU2Thumbol/photos/a.110719154393881/165280292271100/