การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
จำนวน 44 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 14 – 21 มิถุนายน 2564
#สมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

📌ไฟล์ใบสมัครออนไลน์ คลิก👉 https://forms.gle/RxEuwgTediw6KNQk6
📌ไฟล์ประกาศรับสมัคร คลิก👉 https://drive.google.com/…/1GP68q-B3hrMaPJ5A…
 
หรือสแกนคิวอาร์โค๊ดในโปสเตอร์รับสมัคร