ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการค้นหาโจทย์และแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชน

21 มิ.ย.64 นี้ ขอเชิญนวัตกร และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการค้นหาโจทย์และแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชน  ภายใต้กิจกรรม U2T Hackathon 2021
       โดยสามารถติดตามผ่าน FB Live ของ TSU2T มหาวิทยาลัยทักษิณสู่ตำบล
(09.00-16.00) พัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรมชุมชนด้วย Lean Canvas และ แนวคิดเรื่องระบบผู้ใช้ ผู้ซื้อ และผู้ได้รับผลประโยชน์ และการออกแบบคุณค่าที่แตกต่างของธุรกิจ การออกแบบช่องทางการสื่อสารธุรกิจ และ การออกแบบวิธีการหารายได้
📌ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3gzEpgs