ขอแสดงความยินดีกับทีมตำบลที่มีส่วนร่วมในการทดลองระบบ CBD

ขอแสดงความยินดีกับทีมตำบลที่มีส่วนร่วมในการมดลองระบบ CBD สูงสุด 3 อันดับ

  • อันดับที่ 1 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม
  • อันดับที่ 2 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง
  • อันดับที่ 3 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน

โดยทั้ง 3 ตำบลจะได้รับรางวัลพิเศษจากทางโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล