ขั้นตอนการโพสต์คลิปวีดิโอลงเว็บบอร์ดระบบ ONLINE COMMUNITY

เมื่อนวัตกรดำเนินกิจกรรม Covid Week เสร็จแล้วสามารถนำคลิปวีดิโอมาโพสต์

ลงใน ระบบ ONLINE COMMUNITY ตามขั้นตอนง่าย ๆ คือ
เข้าสู่ระบบ ONLINE COMMUNITY แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้
1. การสร้างกระทู้  สามารถสร้างกระทู้ได้ 2 ทาง คือ
   1.1 กดปุ่มสร้างกระทู้ในหน้าแรก
   1.2 กดไอคอนเว็บบอร์ดทางด้านซ้าย จากนั้นกดปุ่มสร้างกระทู้
2. การใส่ข้อมูล เมื่อกดปุ่มสร้างกระทู้แล้วจะปรากฏหน้าต่างใส่ข้อมูล
   2.1 ใส่ชื่อเรื่อง
   2.2 HASHTAG
   2.3 เนื้อหา
   2.4 ภาพปก
เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จกดบันทึก
3. การโพสต์วีดิโอ
   3.1 กดปุ่ม YOUTUBE ที่อยู่บนช่องเนื้อหา
   3.2 COPY LINK จาก YOUTUBE มาวางแล้วกดปุ่มตกลง
   3.3 จะประกฏวิดิโอในช่องเนื้อหา กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วกดบันทึก

เพื่อแชร์การทำงานของทีมตำบลตัวเองให้เพื่อนๆ ตำบลอื่นได้เห็นถึงการทำงาน และร่วมสนุกกับกิจกรรม Challenge ต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ด้วย
📌เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ www.u2t.ac.th

 

ดูเพิ่มเติมที่ ขั้นตอนการกรอกข้อมูลในระบบ ONLINE COMMUNITY