ภูมิปัญญาสมุนไพรสู้ภัย COVID-19 TSU Care ดูแลกัน

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดภูมิปัญญาสมุนไพรสู้ภัย COVID-19  Saeson2  Herbal Wisdom to Fight Against COVID-19Herbal Wisdom to Fight Against COVID-19 #Saeson2 ทุกวันศุกร์ เวลา 10.30-12.00 น. เริ่มวันที่ 6 สิงหาคม 2564 – 27 สิงหาคม 2564 
  • 6 สิงหาคม 2564 ภูมิปัญญาสมุนไพรสู้ภัยโควิด-19
  • 13 สิงหาคม 2564 การปลูกและการผลิตสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองในชุมชน
  • 20 สิงหาคม 2564 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร “ฟ้าทะลายโจรอัดแคปซูล”
  • 27 สิงหาคม 2564 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร “ยาห้าราก ตำรับเขาอ้อ”

ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook page : สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ