แถลงข่าวการเปิดโรงพยาบาลสนาม “ศูนย์รวมน้ำใจคนเมืองลุง” รอบสอง

21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญติดตามรับชมการแถลงข่าว อว.ส่วนหน้า  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดโรงพยาบาลสนาม “ศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง” รอบ 2 ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.) มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ ขนาด 300 เตียง ถ่ายทอดสัญญาณจาก ห้องราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ

  • 13.30 – 14.30 แถลงข่าวการเปิดโรงพยาบาลสนาม “ศูนย์รวมนำ้ใจคนเมืองลุง”
  • 14.30 – 15.00 ซักถาม/ปิดพิธีแถลงข่าว