ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของที่จำป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน มายังโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของที่จำป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ มายังโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยทักษิณ

ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่
  • โรงพยาบาลสนาม “ศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง”
  • อาคารทักษิณาคาร ม.ทักษิณ (ป่าพะยอม)
หรือสอบถามได้ที่   09 6389 8943

การบริจาคของท่านมีส่วนช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้นได้

พร้อมทำกุศลครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเป็น
💞ผู้ให้💞