ด่วน ! ขอเชิญร่วมบริจาคนำ้ดื่ม มายังโรงพยาบาลสนาม “ศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง”

 

ขอเชิญร่วมบริจาคน้ำดื่ม เพื่อโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยทักษิณ “ศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง” ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

📌สามารถบริจาคได้ที่
👉โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยทักษิณ
👉อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
📱สอบถามเพิ่มเติมที่ 
💢 09 6389 8943 💢