ขอเชิญรับชมเสวนา ” แนวคิดการพัฒนาสินค้าชุมชนและการพัฒนาพื้นที่เมืองมาเจเน่ “

 

17 September 2021 🕗 08.00-11.00 a.m. Product and Area-based Developmentin Majene, West Sulawesi, Indonesia

17 กันยายน 2564 🕗 08.00-11.00 น. ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง แนวคิดการพัฒนาสินค้าชุมชนและการพัฒนาพื้นที่เมืองมาเจเน่ จังหวัดสุลาเวสีตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย