ขอเชิญเข้าร่วมงาน TSU2T INNOVATION FAIR

📌ขอเชิญเข้าร่วมงาน TSU2T INNOVATION FAIR นวัตกรรมชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2564 ณ.หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พบกับการแสดงดนตรีและศิลปะพื้นบ้านจากศิลปินชั้นนำ
 
ติดตามรายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง Facebook Fanpage : สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน
📢 Coming soon