ขอเชิญเข้าร่วมงาน TSU2T INNOVATION FAIR

📌ขอเชิญเข้าร่วมงาน TSU2T INNOVATION FAIR นวัตกรรมชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2564 พบกับ
👉การแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมจากโครงการ U2T (The Best U2T Innovation Award)
👉การปาฐกถาพิเศษ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนฐานราก”
👉การเสวนาถอดบทเรียนความสำเร็จของโครงการ U2T
การจัดนิทรรศการแสดงสินค้าและบริการของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 65 ตำบล
👉การแสดงดนตรีและศิลปะพื้นบ้านจากศิลปินชั้นนำ
ณ.หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
รับชมไลค์สดผ่าน Facebook Fanpage : สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน
📢ติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook Fanpage : สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน

#สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน
#TSU2T INNOVATION FAIR
#โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
#The Best U2T Innovation Award