มอบของขวัญปีใหม่หนังสือ 108 ตำรับยา ภูมิปัญญากัญชาใต้ และ TSU Herbal Alcohol Spray

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร ได้เข้ามามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้มอบของขวัญปีใหม่แสดงความขอบคุณ ประกอบด้วย หนังสือ 108 ตำรับยา ภูมิปัญญากัญชาใต้ และ TSU Herbal Alcohol Spray ให้กับท่านคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน