การพัฒนาแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ สู่..การสร้าง “พัทลุงโมเดล” 

 
📌👉ม.ทักษิณ จับมือจังหวัดพัทลุง และภาคีเครือข่าย ร่วมวิจัยและพัฒนาแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ สู่..การสร้าง “พัทลุงโมเดล” 🎯👈
👉ขอเชิญชวนนักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม : สื่อสารสาธารณะความยากจน : ความหมาย ประสบการณ์ และรูปธรรมแก้จนจากสนามชุมชนวิจัยและพัฒนา “พัทลุงโมเดล”
👉ในวันอังคาร ที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 เป็นต้นไป
👉 ณ ห้องประชุม วสก. 4301 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
👉สามารถติดตามรับชม live สด ผ่าน Facebook live
✅ เพจ We TSU มหาวิทยาลัยทักษิณ
✅ เพจ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคใต้ Thai PBS