ประมวลภาพกิจกรรม “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔”

 
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.) ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้าจังหวัดพัทลุง นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้บริหาร บุคลากร และนวัตกรชุมชน โครงการ U2T
 
🎶  ได้จัดงาน “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔” เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
🎻โดยการบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ จากวงดนตรีสากล TSU Jazz BIG Band คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งสถาบันภายใต้สังกัดกระทรวงอว.ได้จัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและภูมิภาค 48 จังหวัด โดยจังหวัดพัทลุงได้กำหนดจัดกิจกรรม ณ ทักษิณอาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
🕯พร้อมด้วยการจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ.ลานกิจกรรมอาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง