ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔” โดย TSU JAZZ BAND

มหาวิทยาลัยทักษิณโดยสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.) ร่วมกับ อว.ส่วนหน้าจังหวัดพัทลุง
🎶 ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด “ ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ” โดย TSU JAZZ BAND คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
📌 ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป เวลา ๑๙.๐๐น. ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ.ลานกิจกรรมอาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
💻 ถ่ายทอดสด Facebook Fanpage สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน