งานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีบุคลากรตัวอย่าง

 
📢 ขอเชิญเข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการวิจัย และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 🎉🎉 ในกิจกรรม “TSU Get Together II” วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 19.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
🖥 สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Page
🌟 สถาบันวิจัยและพัฒนา
🌟 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน
🌟 We TSU มหาวิทยาลัยทักษิณ
📌 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฯ ผ่าน Google Forms โดยสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด
     หรือคลิกลิงค์  https://forms.gle/rNyxFAycke52LSgc9
ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2564
จัดโดย…สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน และฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ