รับสมัครอบรมโครงการ “นี่แหละ…พัทลุงบ้านฉัน” & “นี่แหละ…สงขลาบ้านฉัน”

 
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมโครงการ 💢 ตำบลละ 15 คน 👫 ในกิจกรรมพัฒนาสื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น “นี่แหละ…พัทลุงบ้านฉัน” และ “นี่แหละ…สงขลาบ้านฉัน” TSU2T on tour 65 days 65 local community camping & cycling campaign
📌ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม ถึง 17 ธันวาคม 2564
 
วิทยากรโดย
👨อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร
👩อาจารย์สุนิสา หง่าสงฆ์
👨นายเกียรติศักดิ์ รักนะ
 
💢กิจกรรม ดังนี้
👉การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเรื่องเล่าชุมชน (Storytelling)”
👉การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบโปสเตอร์และวีดิโอ
👉สาธิตการ Live จำหน่ายสินค้าชุมชน “เผล้งหลามาร์เก็ต ออนทัวร์”
👉ปฏิบัติการจัดทำคลิปวีดิโอเรื่องเล่าชุมชน “…. (ชื่อตำบล) บ้านฉัน”
👉ปั่นจักรยานเยี่ยมชมวิถีชุมชน กลุ่ม OTOP และสถานที่สำคัญของชุมชน
 
📌ท่านใดสนใจสมัครเข้าร่วมผ่าน “สแกนคิวอาร์โค๊ด”