ทำบุญเสริมสิริมงคลครบรอบ 2 ปี ก่อตั้งหน่วยงาน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.)
ได้จัดทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องจากครบรอบก่อตั้งหน่วยงานครบ 2 ปี
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางผู้บริหารและพนักงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ถวายภัตตาหารเพล ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 5 รูป ณ.ห้องหลุยส์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง