ม.ทักษิณ ร่วมมือกับ สปสช. ตรวจ​โควิด-19 เชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.) คณะพยาบาลศาสตร์ และฝ่ายกิจการนิสิตพัทลุง ร่วมกับไลฟ์เฮ้าส์คลินิกเวชกรรม (GOCHECK) ภายใต้ข้อตกลงของ สปสช.

ให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kid (ATK) แก่นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จำนวน 111 คน ตามมาตรการและแนวปฏิบัติ TSU.PT Sandbox ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง