ม.ทักษิณ ร่วมมือกับ สปสช. ตรวจ​โควิด-19 เชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK

📌 ม.ทักษิณ โดยสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.) ได้ร่วมมือกับไลฟเฮ้าส​คลินิก​เวชกรรม (GOCHECK)​ ภายใต้ข้อตกลงของสปสช. ตรวจ​โควิด-19 เชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK โดยไม่คิดมูลค่า
 
🎉ม.ทักษิณ โดยสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.) ร่วมกับไลฟเฮ้าส​ คลินิก​เวชกรรม (GOCHECK)​ ภายใต้ข้อตกลงของสปสช. บริการตรวจ​โควิด-19 เชิงรุก แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการกับ สสช. และนิสิต ด้วยการบริการตรวจคัดกรองโควิด -19 Rapid Antigen Test หรือ Antigen Test Kid (ATK) โดยไม่คิดมูลค่า(ให้บริการฟรี) ตลอด เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2564
 
สอบถามรายละเอียดวัน เวลา การให้บริการ และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
📞 โทร 096-389-8943
📩เพิ่มเติม : https://www.tsu.ac.th/detail_gallery.php…