มาตรการป้องโควิด-19 ในดำเนินการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

📢 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในดำเนินการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
 
📌 #ศูนย์สอบภาคใต้ จังหวัดพัทลุง สนามสรรหา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
 
” ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง ให้ผู้เข้ารับการสรรหานำเอกสารหนังสือรับรองผลการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี ATK ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐก่อนวันสอบไม่เกิน 72 ชั่วโมง (3 วัน) ว่าไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการสรรหา หากไม่มีเอกสารดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหาในทุกกรณี “
 
👉 คลิกลิงค์ประกาศ https://drive.google.com/…/1AR1-YskRw-7BZjFC…/view…
💢 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 💢
📱 08 1798 6345
     นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ