ภูมิปัญญาสมุนไพรสู้โควิด & แคมเปญ TSU CARE ดูแลกัน

6 สิงหาคม 2564  ขอเชิญร่วมกิจกรรม live สด  ภูมิปัญญาสมุนไพรสู้ภัยโควิด-19 EP.1  และเปิดตัวโครงการ “TSU CARE ดูแลกัน”💞 เวลา 10.30-12.00 น.
 
👉กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประเด็น “การดูแลสุขภาพและทางรอดในสถานการณ์โควิด 19Wisdom to Fight Against COVID-19Herbal Wisdom to Fight Against COVID-19 #Saeson2
 • สถานการณ์โควิด 19 และรูปแบบการรักษาในปัจจุบัน
  โดย อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
 • ทางเลือก ทางรอดด้วยภูมิปัญญาสมุนไพร
  โดย อาจารย์ ดร.นิดา นุ้ยเด็น ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
 • วิธีการตรวจสอบความปลอดภัยของสมุนไพร : อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณฟ้าทะลายโจรแบบมือถือ
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
👉กิจกรรมการเปิดแคมเปญ (Campaign) “TSU CARE ดูแลกัน💞
โดย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 • อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน
 • อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน
ดำเนินรายการโดย คุณอารีย์ แย่งกุลเชาว์
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook page : สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทุกวันศุกร์ เวลา 10.30-12.00 น. เริ่มวันที่ 6 สิงหาคม 2564 – 27 สิงหาคม 2564