การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร “ฟ้าทะลายโจรอัดแคปซูล”

 

พรุ่งนี้เวลา 10.30-12.00 น. ขอเชิญรับชมภูมิปัญญาสมุนไพรสู้ภัย COVID-19  (Herbal Wisdom to Fight Against COVID-19) #Saeson2 🎉🎉TSU Care ดูแลกัน 👫💞

EP.3 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร “ฟ้าทะลายโจรอัดแคปซูล” ณ ที่ทำการชมรมหมอพื้นบ้านและการแพทย์แผนไทยอำเภอป่าบอน ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
 
💢กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประเด็น “การดูแลสุขภาพและทางรอดในสถานการณ์โควิด 19”💢
👉การสาธิตการขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจรด้วยวิธีการปักชำและการเพาะเมล็ด
โดย หมอสมบูรณ์ ทิพย์นุ้ย ครูภูมิปัญญา รุ่นที่8 ด้านแพทย์แผนไทย
หมอสมคิด ช่วยนุกูล ประธานชมรมหมอพื้นบ้าน อำเภอป่าบอน
👉การสาธิตขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร
โดย หมอศุภชัย หม้ดหลี ประธานชมรมหมอพื้นบ้านอำเภอตะโหมด
👉การทดสอบยาและน้ำชั่งน้ำหนักยา
โดย นายเผด็จ ศรีนวลขาว เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินี บ้านควนปอม
👉การสาธิตและอธิบายเกี่ยวกับการบดยา การร่อนยา และการอัดแคปซูล
โดย หมอสมคิด ช่วยนุกูล ประธานชมรมหมอพื้นบ้าน อำเภอป่าบอน
นาย อภิสิทธิ์ ช่วยนุกูล นักศึกษาแพทย์แผนไทย
👉คุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โดย ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร บรรจงเมือง นักวิจัยอิสระ
 
👨ดำเนินรายการโดย นายเมธี รักจิตร นวัตกรชุมชน
 
และกิจกรรมมอบกล่อง “TSU CARE ดูแลกัน”👫💞
มอบแก่
👉นางสาววิไลลักษณ์ เรืองผล นายอำเภอป่าบอน
👉นายขจรพงศ์ ขำมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
👉ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านควนปอม
👉ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน
👉นวัตกรชุมชนตำบลโคกทราย2