เทคนิคการสร้าง Chatbot เพื่อธุรกิจ SME และ chatbot สู้โควิด-19

 ขอเชิญ นวัตกรและผู้สนใจ พบกับเทคนิคการสร้าง Chatbot เพื่อธุรกิจ SME และ chatbot สู้โควิด-19 โดยไม่จำเป็นต้องเรียนทางด้านเขียนโปรแกรมมาก่อน
 
  โดย อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง (อ.โอ) CIO : โครงการ TSU2T และรักษาการรองผู้อำนวยการสำนักการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน
  ดร. ปิโยรส ตั้งธรรมธิติ (พี่โจ้) CIO: บริษัท Botnoi Consulting Co.,Ltd. และผู้ร่วมลงทุน
 
 
📌 พบกัน วันนี้ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 14:45-16:30 น.
ผ่านระบบ Webex 🔗ที่ลิงค์: https://bit.ly/3iV9WdR
 
🎉🎉พิเศษ!!! สำหรับ นวัตกร เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้เป็นจำนวนชั่วโมงการพัฒนาตนเองด้านทักษะดิจิทัล จำนวน 2 ชั่วโมง เพียง ลงทะเบียน รับชมและกด Like กด Share
ลงทะเบียนได้ที่ 🔗ลิงค์: https://bit.ly/3CV38oC