การปลูกและการผลิตสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองในชุมชน

  

วันที 13 สิงหาคม 2564 ขอเชิญรับชมกิจกรรมไลฟ์สด ภูมิปัญญาสมุนไพรสู้ภัย COVID-19    #season2     ” TSU Care ดูแลกัน  “👫💞
EP.2 การปลูกและการผลิตสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองในชุมชน

 โดยวิทยากร

👉นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ
สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน
👉ผศ. ดร.ปริศนา วงศ์ล้อม
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
👉หมอสวัสดิ์ จิตตพรหม
หมอพื้นบ้านอำเภอปากพะยูน

 
 
📌สามารถติดตามกิจกรรมไลฟ์สดได้ทุกวันศุกร์ เวลา 10.30 – 12.00 น.