มหาวิทยาลัยทักษิณ ผนึกกำลังเครือข่ายแพทย์พื้นบ้าน พร้อมเปิดตัวโครงการ TSU CARE ดูแลกัน

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ที่ลุกลามขยาย   ตัวอย่างรวดเร็วทำให้มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้เสียชีวิตอีกจำนวนหนึ่ง ในขณะที่การดูแลรักษาการป้องกันโรค การเข้าถึงบริการทางการแพทย์มีขีดจำกัด ไม่สามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้อย่างเพียงพอ ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนแผนการป้องกันรักษาโรคในรูปแบบการจัดการตนเองระดับครัวเรือนและชุมชน ที่เรียกว่า Home Isolation และ Community Isolation และการรักษาโรคทางเลือกด้วยภูมิปัญญาสมุนไพรท้องถิ่น
       มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายแพทย์พื้นบ้านจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ความรู้ และการสร้างพื้นที่ปฏิบัติการสาธิตการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน ในรูปแบบการไลฟ์สด (LIVES) ในมิติภูมิปัญญาสมุนไพรสู้ภัยโควิด-19 การปลูกและการผลิตสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองในชุมชน การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร “ฟ้าทะลายโจรอัดแคปซูล” และการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร “ยาห้าราก ตำรับเขาอ้อ” การร่วมมือกับกลุ่ม องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำพื้นที่ปฏิบัติการและศูนย์สาธิตระดับชุมชนให้ครอบคลุมทั้ง 65 ตำบลในจังหวัดพัทลุง และชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา อันจะเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกัน รักษาโรค และการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ให้มีขีดความสามารถในการจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่ (New Normal) ในประเด็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพ ตามธงนำ (Flagships) ในแผนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  ในโอกาสนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในสถานการณ์ที่ยากลำบากท่ามกลางการระบาดของโรคติดเชื้อ ผู้คนในสังคมอาจท้อแท้ สิ้นหวัง หมดพลังและกำลังใจ แต่ “ไวรัสแม้จะร้ายกาจเพียงใด ก็ไม่อาจทะลายทะลวงหัวใจที่แข็งแกร่งและแบ่งปันของเพื่อนมนุษย์ได้”
       มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงได้จัดทำแคมเปญ (Campaign) “TSU CARE ดูแลกัน” อันเป็นการดูแล แบ่งปันด้วยข้อมูล ความรู้ทางวิชาการ การรักษา และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดูแลกันด้วยภูมิปัญญาสมุนไพร หน้ากากอนามัย สเปรย์ ที่สำคัญ คือ การดูแลกันด้วยหัวใจ ความรัก ความผูกพัน ด้วยการจัดทำกล่อง “TSU CARE ดูแลกัน” ภายในกล่องประกอบด้วย ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแคปซูล หน้ากากอนามัย TSU NanoMask สเปรย์แอลกอฮอล์มิติใหม่สูตรสมุนไพร ชนิดพกพา (TSU Herbal Alcohol Spray) น้ำสมุนไพรเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน คู่มือการดูแลสุขภาพ พร้อมการ์ดแสดงความห่วงใยจากมหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง และผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดพัทลุงผ่านทางนวัตกรชุมชน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ


 
📌สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอรับกล่อง “TSU CARE ดูแลกัน”👫💞 หรือต้องการทราบข้อมูลแคมเปญเพิ่มเติม หรือต้องการสนับสนุนกล่อง “TSU CARE ดูแลกัน” สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลได้ผ่านช่องทาง
👉“สสช Conversation Agent Platform” Line ID : @767zymsd


👉
หรือติดต่อคุณพนิดา ขุนพลช่วย โทร.09-6389-8943