ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

สัญลักษณ์ในพื้นที่

  แหล่งท่องเที่ยว

   ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

  แหล่งนำ้ในท้องถิ่น

  ที่พักโรงแรม

  สัตว์ในท้องถิ่น

  พืชในท้องถิ่น

  ร้านอาหารในท้องถิ่น

  เกษตรกรในท้องถิ่น

  อาหารน่าสนใจประจำถิ่น

“กิจกรรม TSU2T ก้าวต่อไป สู้ภัยCOVID-19”

นวัตกรชุมชนตำบลร่มเมือง ดำเนินกิจกรรม TSU2T ก้าวต่อไป สู้ภัยCOVID-19 รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันCOVID-19 💉 พร้อมแจกสเปรย์แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย 😷 โดยมีท่านนายก/รองนายกเทศบาลตำบล แพทย์อนามัยตำบล สมาชิกเทศบาลตำบล และ อสม มาร่วมกิจกรรมกับนวัตกรชุมชนในครั้งนี้ด้วย

” มาทำความรู้จักตำบลร่มเมือง กันเถอะ “

About Tambon Rummuang มาทำความรู้จักตำบลร่มเมือง กันเถอะ ตำบลร่มเมืองห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง ประมาณ 15 กิโลเมตร หลากหลายอาชีพ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์….
ติดตามข่าวสารร่มเมือง : Tsu2T-ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง
ฝากกดไลค์ กดแชร์ด้วยนะคะ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ทีมผู้บริหารเทศบาลตำบลร่มเมืองฯ สมาชิกสภาเทศบาล (สท.) และเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร นำโดย #นายกสมบูรณ์บุญวิสูตร ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำบลร่มเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำการแจกของอุปโภคบริโภคให้กับผู้กักตัวในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งเป็นรอบที่4 ตั้งแต่เริ่มโครงการเยียวยา และเหตุการณ์ในพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

#ขอขอบพระคุณ ทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดและประชาชนในพื้นที่ๆให้ความร่วมมือร่วมกันรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มา ณโอกาสนี้ด้วย
ข้อมูลและภาพจาก : ทีมรักษ์ร่มเมือง

อยากเล่าขานตำนาน “ร่มเมือง”

ประวัติตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุงเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองพัทลุง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายที่จะพัฒนาและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งก็คือการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่นในระดับพื้นฐาน คือ “ตำบล” ซึ่งรูปธรรมที่ชัดเจนในนโยบายดังกล่าวก็ คือ การประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลทำให้สภาตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล และยกฐานะสภาตำบลก็มีรายได้เข้าหลักเกณฑ์ที่จัดตั้งเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเรียกว่า องค์การบริหารส่วนตำบล และตำบลร่มเมืองก็ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวม 9 หมู่บ้าน ตำบลร่มเมือง เดิมพื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นที่ป่า เกิดขึ้นครั้งแรกบริเวณวัดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านป่าตอในปัจจุบัน บริเวณดังกล่าวมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งเล่ากันว่าเป็นต้นยาง บ้างก็ว่าเป็นต้นทุเรียน และมีกลุ่มชุมชนได้ใช้ร่มไม้เป็นที่พักอาศัย จีงเรียกชื่อตำบลว่า “ตำบลร่มเมือง”