ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

สัญลักษณ์ในพื้นที่

  แหล่งท่องเที่ยว

   ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

  แหล่งนำ้ในท้องถิ่น

  ที่พักโรงแรม

  สัตว์ในท้องถิ่น

  พืชในท้องถิ่น

  ร้านอาหารในท้องถิ่น

  เกษตรกรในท้องถิ่น

  อาหารน่าสนใจประจำถิ่น

“3 ผลิตภัณฑ์ดี สินค้าเด่น ประจำตำบลปรางหมู่ 🤩

โดย วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงแม่บ้านเกษตร บ้านห้วยไก่
📌 128 หมู่ที่ 6 ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
☎ โทร. 089-2953298
———————————————————
👉 #ข้าวแต๋นน้ำแตงโม สินค้าโอทอป
โดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน บ้านควนกรวด
📌 ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน บ้านควนกรวด หมู่ที่ 5 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง
☎ โทร. 064-3050442
———————————————————
👉 #ข้าวหลามนางเกรียง โดย ชาวบ้านนางเกรียง
📌 บ้านนางเกรียง หมู่ที่ 2 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง
———————————————————
📣 ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ในตำบลปรางหมู่ ได้ที่..
Facebook Page : TSU2T ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
💬 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่.. m.me/TSU2T.Prangmoo

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับนวัตกรชุมชนตำบลปรางหมู่ ได้ประสานงานผ่านกำนันปรารภ จันทร์ดำ กำนันตำบลปรางหมู่ ทำการส่งต่อกล่อง TSU Care ดูแลกัน จำนวน 20 กล่อง ซึ่งประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ นาโนแมส (หน้ากากอนามัย) เจลสเปรย์แอลกอฮอล์ สมุนไพรฟ้าทะลายโจร น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ และทิชชูทำความสะอาด เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2564 เพื่อส่งมอบให้กับ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่ตำบลปรางหมู่ต่อไป

“กิจกรรมของหมู่บ้านนางเกรียง”

วันนี้มีการหลามข้าวหลามกันทั้งหมู่บ้าน เนื่องในโอกาสเข้าพรรษา (หลองตอก) สนใจทักมาได้ค่ะมัดละ100 บาท #พิกัดหมู่ที่ 2 บ้านนางเกรียง #สนใจแวะซื้อได้ที่หมู่ที่2 บ้านนางเกรียง หรือสั่งออนไลน์ บริการส่งฟรีในพื้นที่ใกล้เคียงและในตัวเมือง

นวัตกรชุมชนตำบลปรางหมู่ ร่วมกันแจกสเปรย์แอลกอฮอล์เนื่องในกิจกรรม “U2T Covid Week”

ณ พื้นที่ในตำบลปรางหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

..คิดถึงแกงใต้ คิดถึงเครื่องแกงบ้านห้วยไก่ 🤩 เครื่องแกงรสเด็ด เผ็ดเข้มข้น อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย 😋

โดย วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงแม่บ้านเกษตร บ้านห้วยไก่
📌 128 หมู่ที่ 6 ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
☎ โทร. 089-2953298
———————————————————
📣 ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ในตำบลปรางหมู่ ได้ที่..
Facebook Page : TSU2T ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
💬 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่.. m.me/TSU2T.Prangmoo

..แต๋นโมวว แตงโม แตงโม แตงโมลูกโตๆ ใหญ่ๆ ‼

#สินค้าโอทอป 🤩 ข้าวแต๋นน้ำแตงโม ซื้อกินถูกปาก ซื้อฝากถูกใจ 🥰 หอม หวาน กรอบ อร่อย 😋
โดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน บ้านควนกรวด
📌 ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน บ้านควนกรวด หมู่ที่ 5 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง
☎ โทร. 064-3050442
———————————————————
📣 ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ในตำบลปรางหมู่ ได้ที่..
Facebook Page : TSU2T ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
💬 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่.. m.me/TSU2T.Prangmoo

..ข้าวคุณภาพดี เมล็ดสวย เผาด้วยถ่าน สัมผัสเยื่อไม้จากกระบอกไผ่ รสชาติอร่อย หอมกรุ่น 😋🤩

👉 #ข้าวหลามนางเกรียง โดย ชาวบ้านนางเกรียง
📌 บ้านนางเกรียง หมู่ที่ 2 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง
———————————————————
📣 ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ในตำบลปรางหมู่ ได้ที่..
Facebook Page : TSU2T ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
💬 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่.. m.me/TSU2T.Prangmoo