ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

สัญลักษณ์ในพื้นที่

  แหล่งท่องเที่ยว

   ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

  แหล่งนำ้ในท้องถิ่น

  ที่พักโรงแรม

  สัตว์ในท้องถิ่น

  พืชในท้องถิ่น

  ร้านอาหารในท้องถิ่น

  เกษตรกรในท้องถิ่น

  อาหารน่าสนใจประจำถิ่น

📌กิจกรรม U2T COVID WEEK ของพวกเราชาวนวัตกรชุมชนตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง ได้มาแจกเจลแอลกอฮอล์ และแผ่นพับให้ความรู้เรื่องมาตรการ D-M-H-T-T-A ณ ตำบลท่ามิหรำ ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานครั้งนี้

ถั่วกรอบแก้วบ้านควนปรง

ของหรอยตำบลท่ามิหรำและยังเป็นสินค้า OTOP
ปลอดภัย ได้มาตฐานใช้วัตถุดิบในตำบล
กรอบ อร่อย หอม มัน ทุกชิ้น
ซื้อเป็นของฝากก็ดี ซื้อเป็นของทานเล่นก็เลิศ