ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

สัญลักษณ์ในพื้นที่

  แหล่งท่องเที่ยว

   ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

  แหล่งนำ้ในท้องถิ่น

  ที่พักโรงแรม

  สัตว์ในท้องถิ่น

  พืชในท้องถิ่น

  ร้านอาหารในท้องถิ่น

  เกษตรกรในท้องถิ่น

  อาหารน่าสนใจประจำถิ่น

รวมภาพกิจกรรม U2T COVID WEEK ✌️  รับชม VDO คลิก!

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “แจก mask สเปรย์/เจลแอลกอฮอล์ และแผ่นพับ/โปสเตอร์ ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19”แก่แม่ค้าที่ตลาดผดุงดอนยอ ตำบลคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง วันนี้ (26/5/64) เมื่อเวลา 9.00 น.ค่ะ
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเว้นระยะห่างรับของที่ทางเรานำมาแจก ตามมาตรการป้องกันโควิดนะคะ 🙏🏻♥️