ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

สัญลักษณ์ในพื้นที่

  แหล่งท่องเที่ยว

   ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

  แหล่งนำ้ในท้องถิ่น

  ที่พักโรงแรม

  สัตว์ในท้องถิ่น

  พืชในท้องถิ่น

  ร้านอาหารในท้องถิ่น

  เกษตรกรในท้องถิ่น

  อาหารน่าสนใจประจำถิ่น

แวะเช็คอิน ” ทุ่งปอเทืองบาน “

🤗วันนี้ทางนวัตกรชุมชนจะมาเเชร์สถานที่ถ่ายรูป เช็คอินสวยๆ ในตำบล ที่หลายคนยังไม่รู้ ให้ได้เเวะไปถ่ายรูปเช็คอินกันค่ะ “
ทุ่งปอเทืองบาน หลังสำนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง”

” TSU2T ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด-19 ” 🦠

นวัตกรชุมชนตำบลโคกม่วงเเละปรึกษา ในตำบลโคกม่วง
👉 นำเจลเเอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย ไปมอบให้สถานศึกษา วัด มัสยิด ในตำบล เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองและบริการให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 💯

👉 กิจกรรมการปล่อยรถ Mobile Unit 🚚 รณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ของการฉีดวัคซีน💉ทั่วทั้ง 15 หมู่บ้าน พร้อมทั้งมีการแจกแผ่นพับ หน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์