ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

สัญลักษณ์ในพื้นที่

  แหล่งท่องเที่ยว

   ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

  แหล่งนำ้ในท้องถิ่น

  ที่พักโรงแรม

  สัตว์ในท้องถิ่น

  พืชในท้องถิ่น

  ร้านอาหารในท้องถิ่น

  เกษตรกรในท้องถิ่น

  อาหารน่าสนใจประจำถิ่น

U2T COVID WEEK

นวัตกรชุมชนตำบลเชาชัยสน🪴🪴
ร่วมกันลงพื้นที่หมูบ้านต่าง ๆ ภายในตำบลเขาชัยสน รณรงค์เกี่ยวกับการฉีด Vaccine Covid19 และนำหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ แจกจ่ายให้กับประชาชน พร้อมแนะนำวิธีการใช้ ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน 🙂

เครื่องแกงตำมือชุมชนบ้านลานช้าง 🐘

👉 อยากกินแกงแบบปักษ์ใต้แท้ๆ ต้องลอง เครื่องแกงตำมือชุมชนบ้านลานช้าง ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านหมู่ 7 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
👉 เครื่องแกงตำมือชุมชนบ้านลานช้าง มีสินค้าที่จัดจำหน่ายได้แก่ แกงส้ม แกงกะทิ แกงเผ็ด เป็นต้น
ปัจจุบัน เครื่องแกงตำมือชุมชนบ้านลานช้าง ได้มีการจัดจำหน่ายในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน🪴 และตำบลใกล้เคียง รวมทั้งจัดส่งผ่านการขนส่งต่างๆ เพื่อขยายกลุ่มผู้ซื้อเพิ่มขึ้น