ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

สัญลักษณ์ในพื้นที่

  แหล่งท่องเที่ยว

   ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

  แหล่งนำ้ในท้องถิ่น

  ที่พักโรงแรม

  สัตว์ในท้องถิ่น

  พืชในท้องถิ่น

  ร้านอาหารในท้องถิ่น

  เกษตรกรในท้องถิ่น

  อาหารน่าสนใจประจำถิ่น

U2T COVID WEEK

นวัตกรชุมชนตำบลหานโพธิ์
👉คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดหานโพธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ช่วยกันทำความสะอาด และฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ภายในโรงเรียน พร้อมทั้งมอบเจลแอลกอฮอล์, สเปรย์แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยให้คณะครูและน้องๆ นักเรียน

👉แจกสเปรย์แอลกอฮอล์ ณ ตลาดนัดบ้านไทยรัฐ วัด และประชาชนในตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
สำหรับใช้ป้องกันจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

!! รับชมวิดิโอ คลิ๊ก