ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

สัญลักษณ์ในพื้นที่

  แหล่งท่องเที่ยว

   ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

  แหล่งนำ้ในท้องถิ่น

  ที่พักโรงแรม

  สัตว์ในท้องถิ่น

  พืชในท้องถิ่น

  ร้านอาหารในท้องถิ่น

  เกษตรกรในท้องถิ่น

  อาหารน่าสนใจประจำถิ่น

” ยังรักทะเลอยู่ไหม หรือรักเขาไปแล้ว “

มาแล้วนะ พี่เด๋อน้องด๋าพา camping 🌅⛺
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆอยากให้ลองมากันดู
บรรยากาศดีๆมอง วิวทะเลภูเขา
#แล้วมากางเต้นท์ ชมวิวพระอาทิตย์ตกด้วยที่หาดพัทธทอง
แค่ได้มองออกไป..ไม่ต้องคิดอะไร

U2T COVID-19 WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด

ระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2564  นวัตกรตำบลจองถนน
ลงพื้นที่แจกอุปกรณ์ป้องกันโควิด19 😷 ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ และได้จัดทำแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับโควิด และมีรถแห่ 🚚ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน 💉  เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานแก่คนในชุมชนตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
นอกจากนี้ยังมีการเข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่สถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่ให้พร้อมรับกับการเปิดเทอมใหม่ของน้องๆที่กำลังจะมาถึง

” วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว ” 

 ไม่ได้เป็นเพียงแค่วัด🙏 แต่เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวที่สำคัญของประวัติศาสตร์จังหวัดพัทลุง เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สำคัญ
นอกจากนั้นชุมชนตำบลจองถนน ก็ยังเป็นชุมชนที่สืบทอดวิถีชีวิตของชาวพัทลุงแต่เดิม
พวกเราจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสกับเรื่องราววัฒนธรรม วิถีชีวิต
อันน่าสนใจของตำบลจองถนน 🛣️ และร่วมแบ่งปันผ่าน #เช็คอินจองถนน