ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

สัญลักษณ์ในพื้นที่

  แหล่งท่องเที่ยว

   ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

  แหล่งนำ้ในท้องถิ่น

  ที่พักโรงแรม

  สัตว์ในท้องถิ่น

  พืชในท้องถิ่น

  ร้านอาหารในท้องถิ่น

  เกษตรกรในท้องถิ่น

  อาหารน่าสนใจประจำถิ่น

U2T – COVID-19 WEEK  ” ก้าวต่อไป สูภัยโควิด “

นวัตกรชุมชนตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 😘

☺️ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อาจดูเป็นเหมือนเรื่องส่วนบุคคล แต่ในความเป็นจริง การที่เราจะเอาชนะโรคโควิด-19 ได้นั้น คนในสังคมจำเป็นที่จะต้องมีสัดส่วนผู้ที่มีภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นจำนวนที่มากพอ จนเชื้อโรคไม่สามารถแพร่กระจายได้ ซึ่งต้องอาศัย หลากหลายวิธีเช่นการสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง การล้างมือ และที่สำคัญคือการ เข้ารับวัคซีนเพื่อป้องกันโควิค-19 ✌🏻

รับชมวิดีโอ คลิ๊ก

” ของฝากบ่อตรุ “

🔈 จากสภาพภูมิประเทศที่มีเอกลักษร์เฉพาะของจังหวัดส่งขลาจึงทำให้มีความหลากหลายในด้านทรัพยากร ชาวตำบลบ่อตรุจึงดึงเอาจุดเด่นในด้านมานำมาต่อยอดและสร้างผลิตภัณฑ์ ของฝาก ของตำบล
🐟 สัตว์ทะเลแปรรูป ของชุมชนมุสลิมและเกษตกรชาวประมงในตำบลบ่อตรุ ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น กะปิ สัตว์ทะเลตากแห้ง
🧅 ผลิตภัณฑ์หอมเจียว อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เด่นจากหมู่ที่1 บ้านบ่อตรุ ที่วางจำหน่ายทั้งในชุมชนและส่งออกจำหน่ายไปยังภายนอก
🍪 ผลิตภัณฑ์ขนมคอเป็ด ที่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เฉพาะของชาวตำบลบ่อตรุ และของฝากยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
🍯 ​ผลิตภัณฑ์​ตาลโตนด​แปรรูป​ เนื่องจากในพื้นที่ของบ่อตรุมีตาลโตนด​เป็น​จำนวนมาก​ คนในชุมชนเลยนำมาต่อยอด​แปรรูป​เป็น​ผลิตภัณฑ์​ออกมาหลายรูปแบบ​ เช่น​ น้ำส้มโหนด​ น้ำตาล​ รวมไปถึงการนำลูกตาลและทางตาลโตนด​มาเผาถ่านเพื่อจำหน่าย
🐣 ผลิตภัณฑ์​ไข่ครอบ​ ไข่ครอบอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์​ที่แพร่หลายเป็นอย่างมากในพื้นที่ของทั้งจังหวัด​สงขลา​และอำเภอระโนด​ ร่วมไปจนถึงตำบลบ่อตรุเอง​ที่นิยมเป็นอีกหนึ่งของฝาก

” รู้มั้ยบ่อตรุมีดีอะไร? ท่องเที่ยวบ่อตรุ “

 ภายในตำบลบ่อตรุมี ‘วัด’ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาอยู่มากมาย สะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา 🙏🙏ที่สอดผสานไปในวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างกลมกลืน อีกทั้งวัดภายในตำบลบ่อตรุ ล้วนแต่เป็นวัดเก่าแก่ 🛕🛕มีประวัติศาสตร์เรื่องเล่าต่างๆ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยก่อน จึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ได้มีโอกาสสัมผัสกับความเรียบง่ายในวิถีชีวิตของคนในชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

👉 วัดเจดีย์งาม
👉 วัดประดู่
👉 วัดสีหยัง

” เรื่องเล่าชาวบ่อตรุ “

ในสมัยก่อนนั้น ที่เมืองนครศรีธรรมราชกำลังก่อสร้างเจดีย์พระธาตุเมืองนคร ได้มีชาวบ้านนั่งเรือเพื่อนำเงินและทองไปร่วมสร้างพระธาตุเมืองนคร 🛕🛕 แต่ระหว่างทางมาถึงหมู่บ้านบ่อตรุได้เกิดพายุลมมรสุมขึ้น จึงได้หยุดพักจนกว่าจะหมดช่วงมรสุม แล้วได้ทราบว่าการก่อสร้างเจดีย์วัดพระธาตุเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้นำเงินและทองที่ตั้งใจไว้ว่าจะนำไปสร้างพระธาตุนั้น ฝังไว้ในบ่อจำนวน 2 บ่อ โดยฝังทองเงินไว้หนึ่งบ่อ และทองอีกหนึ่งบ่อ 🪙💰 จากนั้นได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าไม่ให้ใครสามารถนำไป และได้ทำสัญลักษณ์เรียกว่า ‘บ่อตรุเงิน บ่อตรุทอง’จนชาวบ้านเรียกขานว่าบ้านบ่อตรุเงินบ่อตรุทอง และกลายมาเป็น ‘ตำบลบ่อตรุ ‘ในปัจจุบัน