ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

สัญลักษณ์ในพื้นที่

  แหล่งท่องเที่ยว

   ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

  แหล่งนำ้ในท้องถิ่น

  ที่พักโรงแรม

  สัตว์ในท้องถิ่น

  พืชในท้องถิ่น

  ร้านอาหารในท้องถิ่น

  เกษตรกรในท้องถิ่น

  อาหารน่าสนใจประจำถิ่น

ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาฝายเดิมและสร้างฝายใหม่ ในชุมชนเกาะเต่า

“ผลิตภัณฑ์จากหัตถกรรมเชือกกล้วย”

ผลิตภัณฑ์ ใหม่ของตำบลเกาะเต่า
ผลิตภัณฑ์จากหัตถกรรมเชือกกล้วย
ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ

“สละลอยแก้ว”

หวานเย็น ชื่นใจ สด ใหม่ จากสวน สละลอยแก้ว

“กะลามะพร้าวแปรรูปจาเกาะเต่า”

กะลามะพร้าวแปรรูปจาเกาะเต่า งานสวย ดูดี ฝีมือปราณีต
คลาสสิคสุดๆ

“U2T Covid-19 Week – ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด”

นวัตกรชุมชนตำบลป่าพะยอม 💕 ร่วมกันแจกสเปรย์แอลกอฮอล์เนื่องในกิจกรรม “U2T Covid Week”
ณ โรงเรียน โรงพยาบาล วัด ตลาด และประชาชน
ในตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

“U2T ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด 19 💉 ในช่วง COVID 19 week🦠

นวัตกรชุมชนตำบลเกาะเต่า ร่วมกันรณรงค์เกี่ยวกับฉีดวัคซีนโควิด 19 และนำหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ แจกจ่ายให้กับประชาชนชาวตำบลเกาะเต่า โดยครอบคลุมทั้ง 13 หมู่บ้าน และได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากชาวตำบลเกาะเต่า ทางนวัตกรชุมชนขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ เพื่อให้ชาวตำบลเกาะเต่าผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ 🙏😷❤️