ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

สัญลักษณ์ในพื้นที่

  แหล่งท่องเที่ยว

   ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

  แหล่งนำ้ในท้องถิ่น

  ที่พักโรงแรม

  สัตว์ในท้องถิ่น

  พืชในท้องถิ่น

  ร้านอาหารในท้องถิ่น

  เกษตรกรในท้องถิ่น

  อาหารน่าสนใจประจำถิ่น

นวัตกรตำบลวังใหม่ ได้ดำเนินการส่งต่อกล่อง “TSU Care ดูแลกัน”

ตัวแทนนวัตกรตำบลวังใหม่ ได้ดำเนินการส่งต่อกล่อง “TSU Care ดูแลกัน” 💕 ให้แก่ผู้กักตัวที่สัมผัสเสี่ยงสูงภายในตำบลวังใหม่
ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดทำชุด “TSU CARE ดูแลกัน”ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ นาโนแมส เจลเสปรย์แอลกอฮอล์ สุมนไพรฟ้าทลายโจร น้ำผลไม้สุขภาพ แบ่งปันด้วยข้อมูล ความรู้ทางวิชาการ การรักษา และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดูแลกันด้วยภูมิปัญญาสมุนไพร สำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงในพื้นที่ผ่านทางนวัตกรชุมชน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
สะอาด สด ใหม่ ต้อง…ไข่เค็มบ้านในใส🥚🥚

ของดีประจำตำบล กระเป๋าอรรถประโยชน์👜

#นวัตกรตำบลวังใหม่
#TSU2T

ธรรมชาติคือความงามที่แท้จริง โดยไม่เรียกร้องความสนใจ”☘️

พัทลุงต้องชนะ รับชม VDO คลิก!

“ฉีดกันตะ…ได้มาหนุกกันหล่าว”🦠💉