ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

สัญลักษณ์ในพื้นที่

  แหล่งท่องเที่ยว

   ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

  แหล่งนำ้ในท้องถิ่น

  ที่พักโรงแรม

  สัตว์ในท้องถิ่น

  พืชในท้องถิ่น

  ร้านอาหารในท้องถิ่น

  เกษตรกรในท้องถิ่น

  อาหารน่าสนใจประจำถิ่น

” ชีวิตที่เรียบง่ายก็สร้างความสุขได้  “

หากคนเรารู้จักคำว่า พอเพียง เพียงพอ
ที่นี่ 📍กทบ.ม.2 ตำบลหารเทา
บันได 3 ขั้นของคำว่า ” พอ “
ขั้นที่ 1 อยู่รอด ( Survival ) ผลิตเพื่อตนเองและครอบครัวเป็นอันดับแรก พึ่งพาเงินให้น้อยที่สุด
ขั้นที่ 2 พอเพียง ( Sufficiency )
รวมกลุ่มสมาชิกในชุมชน สร้างพลัง เกิดการผลิตสู่เศรษฐกิจชุมชน
ขั้นที่ 3 ยั่งยืน ( Sustainability )
ดำเนินธุรกิจชุมชน ขับเคลื่อนสร้างพลังสร้างสรรค์ และชุมชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต

ที่พักสงฆ์ป่าเขาวงศ์ทับไคร 

ตั้งอยู่ ณ บ้านควนเขาวงค์ ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ✨🙏🏻
เป็นเขาที่ได้มีการพัฒนาเป็นที่ชมวิว​มาแลหมู่เกาะทะเลสาปปากพะยูน​ ชมธรรมชาติบ้านนาป่าเขาได้รอบด้าน
ตั้งอยู่บนยอดเนินสูงมีบันได 320 เหมาะสมยิ่งสำหรับนักเที่ยวสายบุญด้วยความเงียบสงบยังเหมาะสมสำหรับการปฎิบัติธรรม
ใครสนใจแวะมาชมได้ที่
📍 บ้านควนเขาวงค์ ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

U2T COVID WEEK 

ทีมนวัตกรชุมชนตำบลหารเทา
👉 ร่วมทำความสะอาด ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ 😷 บริเวณสถานีรถไฟหารเทา
👉 อบรมเรื่องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคไวรัสโควิด 2019 📌 ณ ศาลาหมู่ 3 บ้านม่วงทวน ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
🎤 โดยมีวิทยากรจาก หน่วยงาน รพสต.ฝาละมี ให้ความรู้ และมีกลุ่ม อสม. ประชาชนในพื้นที่มาร่วมฟังอบรม
👉 กิจกรรมเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาโควิดโดยการลงพื้นที่แจกแมส และ แจลแอลกอฮอล์ให้กับสถานที่ต่างๆในตำบลหารเทา เช่น วัด โรงเรียน ศูนพัฒนาเด็กเล็ก สถานีรถไฟ ศาลาประจำหมู่บ้านต่างๆ เป็นต้น
👉 แจกจ่ายสเปรย์แอลกอฮอล์ แจกหน้ากากอนามัย แผ่นพับให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีน และเชิญชวนประชาชนในตำบลหารเทาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาด
💞 เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน หารเทาต้องรอด 💞
“ ฉีดกันตะ ได้มาหนุกกันหล่าว ”

หนีโควิดเมืองกรุง มาเที่ยวทุ่งนาบ้านเราก็ได้นะ 🌾

ธรรมชาตินาข้าว วิวก็ว้าว บรรยากาศก็ดี ❤️
📌 หมู่ 3 บ้านม่วงทวน ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง