ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

สัญลักษณ์ในพื้นที่

  แหล่งท่องเที่ยว

   ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

  แหล่งนำ้ในท้องถิ่น

  ที่พักโรงแรม

  สัตว์ในท้องถิ่น

  พืชในท้องถิ่น

  ร้านอาหารในท้องถิ่น

  เกษตรกรในท้องถิ่น

  อาหารน่าสนใจประจำถิ่น

Unable to locate map with id: 35

TSU Care ดูแลกัน

วันจันทร์​ที่ 23 สิงหาคม 2564 ตัวแทนนวัตกรตำบลปากพะยูน​ ได้ดำเนินการส่งต่อกล่อง
“ TSU Care ดูแลกัน​ ” ให้แก่คลินิกเวชปฎิบัติ​ครอบครัว​บ้านโพธิ์​ เพื่อส่งต่อให้กับผู้​ที่กักตัวต่อไป

#นวัตกรตำบลปากพะยูน

กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม

วันที่ ๒๓ ก.ค.๖๔ เทศบาลตำบลปากพะยูน บริหารงานโดย นายยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และคณะนวัตรกรชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้สูงอายุ พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล ฯ
โดยมีนายภูดิศ ชนะวรรณโณ นายอำเภอปากพะยูน เป็นประธานในพิธี
พร้อมใจกันร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดรันตนาราม (บ่อหมาแป๊ะ) เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และเป็นการปลูกฝังจริยธรรมอันดีงามให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน

#นวัตกรตำบลปากพะยูน

💉U2T COVID-19 WEEK 😷💝

นวัตกร​ชุมชน​ ตำบลปากพะยูน กับภารกิจท้าทาย ก้าวต่อไป สู้ภัย…โควิด จัดโครงการแก้ปัญหา​โควิด​
👉 จัดกิจกรรม💥 แจก​เจลล้างมือ👏👏👏 ณ​ ตลาดเทศบาล​ตำบลปาก​ยูน​
1.เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในพื้นที่ตำบลปาพะยูน
2.เพื่อความปลอดภัย และช่วยให้ประชาชนในหมู่บ้าน หรือประชาชนในบริเวณใกล้เคียงมีความสบายใจในการใช้สถานที่มากยิ่งขึ้น
3.เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความอันตรายของโรคโควิด19
ขอส่งมอบความห่วงใย ร่วมป้องกันภัยโควิด-19💖✌️

โอท็อปของดี ปากพะยูน😍

มีให้เลือกชม ชิม หลากหลายอย่าง
– หมอนปลาพะยูน 🦭
-เสื้อที่ระลึก 🎽
-ไข่ครอบ 🐣🥚
-มะม่วงหิมพานต์🥜
-ข้าวเกรียบโบราณ🥠
-กุ้งย่าง🍤
-กุ้งแก้ว🦐
-ปลาหวาน🐋
❤️แนะนำรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน ❤️