ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

สัญลักษณ์ในพื้นที่

  แหล่งท่องเที่ยว

   ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

  แหล่งนำ้ในท้องถิ่น

  ที่พักโรงแรม

  สัตว์ในท้องถิ่น

  พืชในท้องถิ่น

  ร้านอาหารในท้องถิ่น

  เกษตรกรในท้องถิ่น

  อาหารน่าสนใจประจำถิ่น

” TSU Care ดูแลกัน👫💞

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ตัวแทนนวัตกรชุมชนตำบลโคกสัก ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแจกกล่อง TSU Care ดูแลกัน👫💞 แสดงความห่วงใยแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกสัก

” U2T COVID WEEK “

🤝 นวัตกรชุมชนตำบลโคกสักได้จัดกิจกรรม  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นสน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โดยได้ช่วยกันทำความสะอาด และฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ภายในโรงเรียน
พร้อมทั้งมอบเจลแอลกอฮอล์, สเปรย์แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยให้คณะครูและน้องๆ นักเรียนสำหรับใช้ป้องกันจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 3 Step คือ
🚩 1)คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อโรคร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน โดยมีการจัดกิจกรรมจัดการขยะ ฉีดฆ่าเชื้อโดยการฉีดพ่นสเปรย์ ภายในโรงเรียนบ้านต้นสน
🚩 2)สร้าง Safe Zone เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด
🚩 3)จัดหาเครื่องมือให้พอ และพร้อมกับสถานการณ์โควิด-19 โดยมีการแจกแมส เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกสัก

“มาตะเที่ยวเกษตรฟาร์ม กับนวัตกรโคกสัก”

📌 สวนสละวิภัทรา
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
สวนสละคุณภาพดีซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 4 ไร่ ปัจจุบันทางสวนมีสละผลสดให้นักท่องเที่ยวได้ชมและเลือกชิมทั้งหมด 3 สายพันธุ์ ได้แก่สายพันธุ์อินโด, สุมาลี และเนินวงศ์
อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสละภายในสวน ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ผ่านการรองรับมาตรฐานสินค้าปลอดภัย (Good Agricultural Practices: GAP) อีกด้วย
📞 : 06-1572-1774
📌 สบายฟาร์ม
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
บริเวณทางเข้า มีคาเฟ่เล็กๆ น่ารัก ที่มองเห็นวิวฟาร์มเกษตรแบบสวนผสมผสาน ซึ่งดูแลโดยเจ้าของสวนทุกขั้นตอน เป็นการนำผลผลิตปลอดสารเคมีภายในสวนมาวางขายในราคาชาวบ้าน
ซึ่งทางสวนสนับสนุนการกระจายรายได้สู่ตำบลโดยการจ้างนักเรียน นักศึกษาและชาวบ้านในพื้นที่ให้มีอาชีพเสริมได้อีกด้วย
📞 : 08-7397-7720 หรือ 08-1470-0460

เครื่องแกง “บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ”

เนื่องจากสมาชิกในหมู่บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะแต่ละครัวเรือนได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐเรื่องการทำเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน ทำให้เกษตรกรในพื้นที่และประชากรในแต่ละหลังคาเรือนมีการปลูกพืชผักส่วนครัวที่เป็นวัตถุดิบหลักในการทำเครื่องแกงกันเป็นจำนวนมาก🌱🌱 ทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตเครื่องแกงไว้ใช้เพื่อบริโภคในครัวเรือน
ต่อมากลุ่มชาวบ้านได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทางราชการเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังได้เข้าร่วมศึกษาดูงานในชุนชนต้นแบบหรือโครงการต่างๆเพื่อนำมาปรับใช้ในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงก่อให้เกิดการตั้งกลุ่มและมีการบริหารการจัดการตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน👫👫กลุ่มผลิตเครื่องแกง หมู่ที่8 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุงเกิดขึ้นดังปัจจุบัน
📞 086-9602-649 หรือ 086-9678-463

“ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในตำบลโคกสัก”

วันนี้จะพาทุกท่านมาชมคาเฟ่น้อยวิวสวน🥤และฟาร์มเกษตรแบบผสมผสานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
🌳 บนพื้นที่ทั้งหมด 13 ไร่ซึ่งปลูกพืชพันธุ์นานาชนิด อาทิเช่น กล้วยหอมทอง, ส้มจุก, มะนาว, พริกไทยนั่ง, มะม่วงหิมพานต์, แก้วมังกรหลากหลายสายพันธุ์, ฝรั่งกิมจู ทั้งนี้ยังมีพันธุ์ผักผลไม้อีกหลากหลายชนิด 🍋🍌🍐 ให้ทุกท่านได้เข้าไปลองเยี่ยมชมด้วยตัวเองกันอีกด้วย
🚗 การเดินทางก็ง่ายแสนง่าย “สบายฟาร์ม”ตั้งห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่างแก่งหูแร่ มาประมาณ 1 กิโลเมตร