พื้นที่และกิจกรรมโครงการ อำเภอบางแก้ว

รายละเอียดพื้นที่และโครงการที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
เลือกจุดมาร์คต่าง ๆ เพื่อดูกิจกรรมของแต่ละตำบล

สัญลักษณ์ในพื้นที่

  ตำบลโคกสัก